Στην πρόσληψη πενήντα ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, θα προχωρήσει ο δήμος Ναυπλιέων έπειτα από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Το προσωπικό θα προσληφθεί σε ανταποδοτικές υπηρεσίες του δήμου. Πιο συγκεκριμένα τριάντα υπάλληλοι θα προσληφθούν στην υπηρεσία καθαριότητας και πρασίνου και οι υπόλοιποι είκοσι θα στελεχώσουν διάφορους τομείς και ειδικότητες, όπως, πυροπροστασία, ναυαγοσώστες και υδρονομείς.

Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια από 2 έως 8 μήνες και το κόστος μισθοδοσίας της συγκεκριμένης απασχόλησης θα καλύπτεται από πιστώσεις του δήμου Ναυπλιέων.