Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε σήμερα τα μισά κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων την Ελλάδα και την Κύπρο, να εφαρμόζουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες σχετικά με τα ζητήματα κράτησης.

Πρόκειται για τρεις ξεχωριστές αποφάσεις-πλαίσια της ΕΕ, που καλύπτουν τη μεταγωγή καταδίκων, την αναστολή και τις εναλλακτικές κυρώσεις, και το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης. Οι αποφάσεις αυτές επιτρέπουν την εκτέλεση των ποινών φυλάκισης, των αποφάσεων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων και των προδικαστικών μέτρων επιτήρησης σε μια χώρα της ΕΕ διαφορετική από αυτή στην οποία κάποιος έχει καταδικαστεί ή περιμένει να δικαστεί. Αυτή μπορεί να είναι η χώρα της ιθαγένειας ή της συνήθους κατοικίας ή άλλη χώρα της ΕΕ με την οποίο αυτός διατηρεί στενούς δεσμούς.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι κανόνες αποβλέπουν στη βελτίωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δικαστικών συστημάτων στην Ευρώπη, τα οποία αποτελούν σημαντικό στοιχείο του κοινού ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης. Οι τρεις αποφάσεις-πλαίσια είναι επίσης σημαντικά εργαλεία για την περαιτέρω κοινωνική επανένταξη των καταδίκων και για τον περιορισμό της εφαρμογής της προφυλάκισης πριν από τη δίκη.

Οι εν λόγω κανόνες που συμφωνήθηκαν ομόφωνα από τα κράτη μέλη το διάστημα 2008-2009, προβλέπουν ότι αποφάσεις έπρεπε να είχαν τεθεί σε ισχύ δύο το Δεκέμβριο του 2011 και η άλλη το Δεκέμβριο του 2012, τονίζει η Επιτροπή.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε σήμερα η Κομισιόν, μόνο 18 κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει την απόφαση για τη μεταγωγή καταδίκων, 14 την απόφαση περί αναστολής και εναλλακτικών κυρώσεων και 12 το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης. Όπως προκύπτει από το σχετικό παράρτημα της έκθεσης, η Κύπρος και η Ελλάδα δεν έχουν θέσει καμία από τις τρεις αποφάσεις σε ισχύ.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η καθυστερημένη ή ελλιπής εφαρμογή από ορισμένα κράτη μέλη είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη καθώς οι αποφάσεις-πλαίσια έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε μείωση των ποινών φυλάκισης που επιβάλλουν οι δικαστές στους μη μόνιμους κατοίκους. Έτσι θα μπορούσε να μειωθεί ο υπερπληθυσμός των φυλακών και να βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησης, και ταυτόχρονα να εξοικονομηθούν ποσά από τους προϋπολογισμούς των φυλακών.

Για το λόγο αυτό η Επιτροπή ζητά από όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την πλήρη εφαρμογή αυτής της κοινοτικής νομοθεσίας.

Προς το παρόν, η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει σύμφωνα με το άρθρο 258 της Συνθήκης της Λισαβόνας για τις αποφάσεις-πλαίσια που θεσπίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Ωστόσο, από την 1η Δεκεμβρίου 2014, η Κομισιόν θα μπορεί να κινήσει νομική διαδικασία εναντίον των χωρών που δεν θα έχουν συμμορφωθεί.