Με πρωτοβουλία της Πρυτανείας του Ιονίου Πανεπιστημίου διενεργείται  εντός της Πανεπιστημιακής  Κοινότητας  έρανος για τη στήριξη  τουδοκιμαζόμενου από τους σεισμούς αδελφού νησιού της Κεφαλονιάς, στο πλαίσιο της  έμπρακτης συμπαράστασης και αλληλεγγύης των Επτανησίων.

Για το σκοπό αυτό παρακαλούνται τα μέλη της Ακαδημαϊκής Μας Κοινότητας να προσφέρουν στον έρανο σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, με πρώτη προσφορά το μισθό της Πρυτάνεως κ. ΑναστασίαςΣαλή-Παπασαλή.

Η συλλογή των χρημάτων θα γίνει από την κα Όλγα Μίτση υπάλληλο με σχέση ΙΔΑΧ του Ι.Π.