Την ατυχία να πατήσει σε λακκούβα πεζοδρομίου της Λάρισας είχε ένας πολίτης πριν από δέκα χρόνια με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Τότε, αποφάσισε να κινηθεί νομικά κατά του δήμου καταθέτοντας αγωγή (20/5/2004) με την οποία ζητούσε να του καταβληθεί το συνολικό ποσό των 31.733,82 ευρώ ως αποζημίωση. για τη ζημία που υπέστη εξαιτίας παραλείψεων του Δήμου για τη συντήρηση του πεζοδρομίου, καθώς δεν είχαν ληφθεί μέτρα ασφαλείας. Η τελική απόφαση εκδόθηκε με καθυστέρηση λίγων... ετών και προς το τέλος του 2013 το Τριμελές Πρωτοδικείο Λάρισας έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή και επιδίκασε το ποσό των 2.676,08 ευρώ, με το νόμιμο τόκο. Το συνολικό ποσό αναλύεται, σύμφωνα με την απόφαση, σε 176,08 ευρώ ως θετική ζημία, 500 ευρώ ως διαφυγόντα κέρδη και 2000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Μετά από πολυετή ταλαιπωρία ήρθε η ώρα της... είσπραξης.