Στις 109.418 έφτασαν στο τέλος του 2013 (για την ακρίβεια μέχρι τις 20/12/2013) οι φορολογικές υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το τελευταίο τρίμηνο του έτους που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, στο διοικητικό πρωτοδικείο εκκρεμούν 98.353 υποθέσεις, στο εφετείο 9.811 και στο Συμβούλιο της Επικρατείας 1254.

Το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012, οι ανοικτές υποθέσεις ήταν 113.634. Δηλαδή, καταγράφηκε μικρή μείωση στο τελευταίο τρίμηνο του 2013 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2012.

Η κατηγοριοποίηση των εκκρεμών υποθέσεων με βάση την αξία της υπόθεσης, δείχνει ότι υπάρχουν 27.736 υποθέσεις για ποσά έως 150.000 ευρώ ενώ αθροιζόμενο το ποσό των υποθέσεων αυτών φτάνει στα 607 εκατομμύρια ευρώ. Για ποσά άνω των 150.000 ευρώ υπάρχουν ανοικτές 1937 υποθέσεις (συνολικού ύψους 412,172 εκατ. ευρώ) ενώ για ποσά αν των 300.000 ευρώ οι υποθέσεις που εκκρεμούν είναι 1745 (909 εκατ. ευρώ το σύνολο). Οι πολύ μεγάλες υποθέσεις άνω του ενός εκατ. ευρώ η καθεμία, ανέρχονται στις 901 και είναι συνολικού ύψους 5,714 δις. ευρώ.