Στην πρόσληψη 20 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας, προχωρά ο δήμος Καλαμπάκας. Το προσωπικό θα προσληφθεί για να αντιμετωπιστούν εποχιακές και πρόσκαιρες ανάγκες στην περιοχή, λόγω του χειμώνα και των κακών καιρικών συνθηκών.

 Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ενημέρωση», σύμφωνα με την απόφαση θα καλυφθούν 11 θέσεις εργατών γενικών καθηκόντων (ΥΕ), 2 θέσεις χειριστών εκχιονιστικών (ΔΕ), 2 θέσεις χειριστών εκσκαφών φορτωτών (ΔΕ), 3 θέσεις οδηγών (ΔΕ),1 θέση χειριστή γκρέιντερ (ΔΕ) και 1 θέση ηλεκτρολόγοι (ΔΕ).

Επίσης προγραμματίζεται και η πρόσληψη 14 συμβασιούχων στους παιδικούς σταθμούς και τη Μουσική Σχολή. Οι 8 θέσεις (11μηνης διάρκειας) είναι για τον 1ο, 3ο και παιδικό σταθμό Βασιλικής και οι άλλες 6 (οκτάμηνης διάρκειας) για να καταστεί δυνατή η λειτουργία της Μουσικής Σχολής. Η απόφαση τελεί υπό την έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.