«Κράτη-μέλη της ΕΕ κωλυσιεργούν στην εφαρμογή των κοινών κανόνων κράτησης», επισημαίνεται σε σημερινό δημοσίευμα του εντύπου ευρωπαϊκής ενημέρωσης Agence Europe.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δημοσιεύτηκε χθες και αξιολογεί την εφαρμογή του πλαισίου αποφάσεων που αφορούν τη μεταφορά κρατουμένων, τη δικαστική επιτήρηση, τις εναλλακτικές ποινές και την απόφαση για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Επιτήρησης, μετά βίας τα μισά κράτη-μέλη της ΕΕ εφαρμόζουν τους προβλεπόμενους κανόνες στο θέμα της κράτησης Ευρωπαίων πολιτών σε χώρες όπου δεν έχουν καταδικαστεί.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το δημοσίευμα, 18 χώρες έχουν εφαρμόσει την απόφαση για τη μεταφορά κρατουμένων (δεν την έχουν εφαρμόσει η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Λιθουανία, η Πορτογαλία και η Σουηδία), 14 κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει την απόφαση για δικαστική επιτήρηση και τις εναλλακτικές ποινές (με εξαίρεση την Κύπρο, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Πορτογαλία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο) και 12 χώρες έχουν εφαρμόσει την απόφαση για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Επιτήρησης (το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Πορτογαλία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν καθυστερήσει στην εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου).

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι από την 1η Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή ενδέχεται να ξεκινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει του Ευρωπαϊκού Δικαίου σε βάρος των κρατών-μελών που εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται.