Με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου (ΑΔΣ) Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης ανανεώθηκε για μια διετία η θητεία του πρόεδρου της Αρχής για την καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Παναγιώτη Νικολούδη.

Παράλληλα, με άλλη απόφαση του ΑΔΣ ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γιώργος Παντελής τοποθετήθηκε αναπληρωτής του κ. Νικολούδη.

Ακόμη, με άλλη, τρίτη απόφαση του ΑΔΣ, τοποθετήθηκε με διετή θητεία επόπτης στο Εθνικό Αρχείο Δεδομένων Γενετικού Τύπου της Διεύθυνσης Εγκληματικών Ερευνών της ΕΛΑΣ, η εισαγγελέας Εφετών Ευγενία Παπαγεωργίου.