Την τακτική επιχορήγηση, για το μήνα Μάρτιο, προς τις Περιφέρειες της χώρας, θα καταβάλει το υπουργείο Εσωτερικών, με απόφαση του υφυπουργού Γιώργου Ντόλιου. Σύμφωνα με την απόφαση, αναμένεται να διατεθεί ποσό της τάξης των  19.160.568 ευρώ,  αποκλειστικά και μόνο προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών.

Εξάλλου, με άλλη απόφασή του, ο κ. Ντόλιος ενισχύει τους Δήμους της χώρας με το ποσό των 7.664.271 ευρώ, αποκλειστικά και μόνο προς κάλυψη δαπανών πληρωμής μισθοδοσίας του μόνιμου προσωπικού στα ΚΕΠ (κλάδος διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών).