Για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων απαιτείται, πλέον, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, η υποβολή είτε «δελτίου δομικής τρωτότητας του φέροντος οργανισμού», είτε μελέτη στατικής επάρκειας, ανάλογα με το είδος του κτιρίου, ύστερα από υπουργική απόφαση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατασκευών, όπως υπογραμμίζεται από το ΥΠΕΚΑ.

Ειδικότερα, «δελτίο δομικής τρωτότητας» απαιτείται πλέον για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια με χρήση κατοικίας, τουριστικά καταλύματα ή κτίρια, καθώς και για μεμονωμένες αυθαίρετες κατασκευές με τις παραπάνω χρήσεις.

«Μελέτη στατικής επάρκειας» απαιτείται για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια ειδικής χρήσης, όπως, ενδεικτικά, κτίρια συνάθροισης κοινού, περίθαλψης, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικούς χώρους, εμπορικά καταστήματα, τράπεζες, κοινωφελείς οργανισμούς, δημόσιων υπηρεσιών και σε κτίρια βιομηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης, καθώς και σε μεμονωμένες αυθαίρετες κατασκευές με τις παραπάνω χρήσεις. Σε κάθε περίπτωση στη μελέτη στατικής επάρκειας του κτιρίου επισημαίνονται και τυχόν απαιτούμενες εργασίες ενίσχυσης του φορέα από τον έλεγχο.

Τα στοιχεία του ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. (ΔΕλτίο ΔΟμικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου) κατανέμονται σε οκτώ ενότητες, που περιλαμβάνουν συνολικώς σαράντα πεδία, ενώ το έντυπο θα συνοδεύεται και από αναλυτική τεχνική έκθεση, με φωτογραφίες.

Από τη μελέτη στατικής επάρκειας απαλλάσσονται κτίρια, αλλά σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται υποχρεωτικά τεχνική έκθεση και δελτίο τρωτότητας, που έχουν άδεια σεισμοπλήκτου και έχουν υλοποιηθεί ενισχύσεις μετά την 01.01.2000, τα μονώροφα, όσα ανά διηρημένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο είναι μικρότερα από 20 τ.μ.. και όσα δεν επιφέρει αύξηση των κατακόρυφων φορτίων περισσότερο από το 10% από τα φορτία της μελέτης για την ιδιοκτησία αυτή ή το κτίριο αυτό.

 

Επίσης, σε όσα το αυθαίρετο τμήμα είναι στατικά ανεξάρτητο, ισόγειο και δεν αλλάζει τα ωφέλιμα φορτία.

 

Επιπλέον, απαλλάσσονται όσα, μετά την προσθήκη των αυθαιρέτων κατασκευών στο σύνολο του κτιρίου, θα προκύπτει ότι αυτό δεν υπερβαίνει το 1,10 του αντίστοιχου σεισμικού φορτίου του υφιστάμενου κτιρίου, χωρίς τις αυθαίρετες κατασκευές.

 

«Ουσιαστική διαδικασία για την ασφάλεια των πολιτών», χαρακτήρισε την απόφαση ο υπογράφων αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης, καθώς, αναφερόμενος στους σεισμούς που έπληξαν την Κεφαλονιά, επεσήμανε ότι «οφείλουμε να προάγουμε τη στατική ασφάλεια όλων των κτιρίων - και των αυθαιρέτων - και το κάνουμε με τη βοήθεια των μηχανικών που αναλαμβάνουν τις δηλώσεις του νέου νόμου».