Σύμφωνα με τις ανασρτήσεις στο πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ", αναφέρονται υπέρογκες δαπάνες σε γραμματείες Πρυτάνεων...για ερευνητικούς σκοπούς.

Συγκεκριμένα, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μια μόνιμη μηνιαία αμοιβή 3.100 ευρώ καταβάλλεται από την έναρξη της πρυτανικής θητείας του Πρύτανη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κ Μυλόπουλο, στην γραμματέα του, Τραϊκάπη Ευγενία.

Σαν να μην έφτανε αυτό, στο διαβιβαστικό έγγραφο πληρωμών το ποσό μεταρέπεται από 3.100 σε 5000 ευρώ. Ερωτημά λοιπόν εγείρονται για το ποιό ακριβώς είναι το "ερευνητικό έργο" μιας γραμματέως της Πρυτανείας, ενώ πως δικαιολογούνται συνολικές δαπάνες από το Δημόσιο για μηνιαίο μίσθωμα 5000 ευρώ πέραν προφανώς του μισθού της, που δεν περνά από τη Διαύγεια.

Μισθό 2.000 ευρώ όμως έχει κόψει στον εαυτό του αλλά και στους αντιπρυτάνεις του ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γιάννης Μυλόπουλος. Αυτό προκύπτει από τα έγγραφα της "Διαύγειας".

Ανώνυμοι και επώνυμοι πανεπιστημιακοί (ή κάποιοι που ισχυρίζονται ότι είναι πανεπιστημιακοί) καταγγέλουν αποφάσεις του πρύτανη Γιάννη Μυλόπουλου, σύμφωνα με τις οποίες πληρώνονται με ποσά από 500 - 1500 ευρώ άτομα τα οποία ήδη πληρώνονται ως συνεργάτες της πρυτανείας, ως γραμματείς, οδηγοί, νομικοί σύμβουλοι και στελέχη του γραφείου τύπου.

Τα χρήματα αυτά, όπως φαίνεται στα έγγραφα, αποδεικνύουν ότι τα "εξτραδάκια" που έδινε ο Πρύτανης, προέρχονται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου! Ως δικαιολογία αναγράφεται η... "Αξιολόγηση του επιστημονικού και ερευνητικού προσωπικού". Δηλαδή την αξιολόγηση αυτή την κάνουν στο Α.Π.Θ. κάποιες γραμματείς ή διοικητικό προσωπικό! Θα περίμενε κανείς ότι αυτό ήταν κάποιο πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση! Δεν είναι όμως... Είναι αιτιολόγηση δαπάνης! Γιατί, εάν ψάξει κανείς στον κατάλογο με τα εγκεκριμένα προγράμματα της Επιτροπής Ερευνών θα διαπιστώσει ότι τέτοιο πρόγραμμα δεν υπάρχει!

Πρόκειται δηλαδή για αδιάθετα πράγματα, τα οποία προφανώς επειδή έμεναν στα συρτάρια, κάποιοι αποφάσισαν να τα... αξιοποιήσουν! Οι αμοιβές του πρύτανη, των αντιπρυτάνεων και των συνεργατών τους φτάνουν τις 30.000 ευρώ το μήνα και δίνονται από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, από τότε δηλαδή που ανέλαβε την πρυτανεία η διοίκηση Μυλόπουλου!