Το ΑΣΕΠ κάνει γνωστό, ότι στο πλαίσιο της κινητικότητας, απεστάλησαν στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας από την Ανεξάρτητη Αρχή, συμπληρωματικά στοιχεία από τους δημοτικούς αστυνομικούς, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη μετάταξή τους στην ΕΛΑΣ.

Απεστάλησαν συμπληρωματικά στοιχεία, ύστερα από τις απαιτούμενες διορθώσεις στις οποίες προέβησαν, με ευθύνη τους, οι Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων προέλευσής τους επί των ψηφιακών πινάκων συνδρομής κριτηρίων, που απεστάλησαν εκ παραδρομής στο ΑΣΕΠ, δίχως την πιστή μεταφορά των δηλωθέντων στις αιτήσεις τους Ειδικών Απαιτούμενων Προσόντων ή και Ιδιοτήτων.

Όπως σημειώνεται επίσης, απεστάλησαν στο Αρχηγείο της ΕΛΑΣ ο Αλφαβητικός Πίνακας και οι Πίνακες Ανά Φορέα Προέλευσης των δημοτικών αστυνομικών.

Δείτε ΕΔΩ τα συμπληρωματικά στοιχεία