Το ΑΣΕΠ κάνει γνωστό ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας της κινητικότητας του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ) του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το οποίο έχει τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η ανεξάρτητη Αρχή, αφού παρέλαβε από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια τους τελικούς πίνακες διάθεσης υπαλλήλων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφέρειες, τους ενοποίησε και κατάρτισε τον τελικό ενιαίο πίνακα διάθεσης, προκειμένου να τον αναρτήσει στην ιστοσελίδα του, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Ο τελικός ενιαίος πίνακας διάθεσης αναρτάται και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και διαβιβάζεται στους οικείους φορείς υποδοχής (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Περιφέρειες) καθώς και στον οικείο φορέα προέλευσης (ΓΓΔΕ).

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες