Παράταση έως τις 20 Απριλίου 2011 δόθηκε από το Επιμελητήριο Ηρακλείου για συμμετοχή των ενδιαφερομένων στα επιδοτούμενα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2010 που θα πραγματοποιήσει σε συνεργασία με το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα είναι διάρκειας 40 ωρών με τα εξής αντικείμενα κατάρτισης:

- Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων - Marketing

- Εξυπηρέτηση Πελατών σε Τουριστικές Επιχειρήσεις - Marketing

- Δημόσιες Σχέσεις - Marketing Eπιχειρήσεων

- Χρηματοοικονομικό Management - Μισθοδοσία προσωπικού, Φορολογία εισοδήματος

- Μηχανογραφημένη Λογιστική

- Πληροφορική (εισαγωγή στη πληροφορική, word, excel, internet-mail)

- Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

- Υγιεινή & Ασφάλεια στον χώρο εργασίας

Δικαίωμα Συμμετοχής: Έχουν οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,45%.

Επιδότηση Καταρτιζομένων: Ποσό 5,00/ώρα κατάρτισης εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς όλο το πρόγραμμα.