Στη γενική συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας «ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ.» (http://www.pac.gr), που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, ο ΕΦΕΤ παρουσίασε τη νομοθεσία που αφορά τα υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα («Υ.Α.Ε.Τ.») και τον Οδηγό Ορθών Πρακτικών Παραγωγής («Ο.Π.Π.»), ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο δημόσιας διαβούλευσης. Τα πρώτα έξι σχέδια κειμένων του Οδηγού βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ε.Φ.Ε.Τ.

Στη συζήτηση που ακολούθησε υπήρξε συμφωνία σχετικά με τη σπουδαιότητα του Οδηγού Ο.Π.Π. και την ανάγκη υποστήριξής του με νέα σχέδια κειμένων για τις ορθές παραγωγικές πρακτικές περισσότερων κατηγοριών υλικών σε επαφή με τρόφιμα, ώστε ο Οδηγός να δράσει καταλυτικά για την υποστήριξη της ανάπτυξης και των εξαγωγών, όχι μόνο στον συγκεκριμένο κλάδο αλλά και στον κλάδο των τροφίμων με εξαγωγικό ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα σημαντικό αναδείχθηκε το γεγονός ότι ο Οδηγός σε ηλεκτρονική μορφή θα είναι ευρέως διαθέσιμος προς τους παραγωγικούς φορείς και όλους τους ενδιαφερόμενους.

Στην εκδήλωση, τον ΕΦΕΤ εκπροσώπησαν η Δρ. Ζωή Μούσια, Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχων Επιχειρήσεων Λοιπών Επεξεργασμένων Τροφίμων της Διεύθυνσης Ελέγχων Επιχειρήσεων, και ο Δρ. Νικόλαος Α. Κατερέλος, Προϊστάμενος του Τμήματος Ενημέρωσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης-Ενημέρωσης-Πληροφορικής.

TAGS