Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, σχεδίασε και οργανώνει ειδικά τμήματα ιταλικών για δημόσιους υπαλλήλους, διάρκειας 90 ωρών, σε δύο περιόδους, οι οποίες αρχίζουν το Φεβρουάριο του 2014, η πρώτη (45 ώρες) και τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους η δεύτερη (45 ώρες).

Τα μαθήματα διεξάγονται στο πλαίσιο διερεύνησης δυνατοτήτων συνεργασίας με φορείς του ελληνικού δημοσίου και κατόπιν επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για τη διαδικασία αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το κόστος, το πρόγραμμα μαθημάτων καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για τα Ειδικά Τμήματα Ιταλικών για Δημόσιους Υπαλλήλους στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.iicatene.esteri.it/IIC_Atene/Menu/Imparare_Italiano/I_corsi_di_lingua/Calendario/Livello_2/

Επισημαίνεται ότι στην παρούσα φάση τα ανωτέρω μαθήματα θα πραγματοποιούνται από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο μόνο στην Αθήνα.

 

Οι διευθύνσεις προσωπικού των υπουργείων, γενικών και ειδικών γραμματειών και φορέων θα ενημερώσουν όλους τους εποπτευόμενους φορείς για τα μαθήματα, όπως και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι οποίες θα ενημερώσουν τους ΟΤΑ.