Σταθερή παρέμεινε το 2013 η ζήτηση για την αγορά υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας παρά την οικονομική κρίση, ενώ πολύ μικρή είναι η μείωση των ποσοστών των μαθητών που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία, σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ, η οποία βασίστηκε στην επεξεργασία των επίσημων στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα:

- Το συνολικό ποσοστό των μαθητών που φοιτούν στην ιδιωτική εκπαίδευση από το 2000 διατηρείται σταθερό στα επίπεδα 6,3% έως 6,5%, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία τιμή της περιόδου να σημειώνεται το 2008-2009 και 2009-2010 (6,7%).

- Παρατηρείται μείωση του αριθμού και του μεριδίου των μαθητών ιδίως στο δημοτικό και το γυμνάσιο και λιγότερο στο γενικό λύκειο την περίοδο μετά το 2008. Αυτή, όμως, σχεδόν αντισταθμίζεται από την αύξηση του αριθμού των μαθητών στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία.

- Η ζήτηση για υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης, παρά τις αυξομειώσεις της ως προς τη βαθμίδα φοίτησης, μπορεί να θεωρηθεί σταθερή για το μεγαλύτερο μέρος της τριακονταετίας 1980- 2012, σε αντίθεση με τη μείωση υπηρεσιών άλλων κλάδων της οικονομίας, ιδιαίτερα την περίοδο μετά το 2010- 2011.

Παράλληλα, καταγράφεται αισθητή μείωση των δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευση, αφού την περίοδο 2008- 2013 οι συγκεκριμένες δαπάνες μειώνονται κατά 28,3% (ή 2,2 δισ.) με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής -6,4%. Σημειώνεται ότι αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ της χώρας την ίδια περίοδο ήταν τρεις φορές μικρότερος (-2,1%).

Όπως επισημαίνεται από τους συντάκτες της έκθεσης, στον κρατικό προϋπολογισμό του 2014 προβλέπεται για την εκπαίδευση το ποσό των 5,1 δισ. ευρώ, ποσό μειωμένο κατά 7,9% έναντι του αντίστοιχου του 2013 και παρά την οριακή αύξηση του ΑΕΠ για το 2014.

Επίσης, παρατηρείται ότι τα δίδακτρα φοίτησης σε ιδιωτικό δημοτικό σχολείο, από τη χαμηλότερη θέση που βρίσκονται (ως προς τα δίδακτρα υψηλότερων βαθμίδων) το 2004, συγκλίνουν τον Σεπτέμβριο του 2009 σε ταυτόσημη τιμή διδάκτρων με όλες τις άλλες βαθμίδες (και με τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές που καταγράφηκαν για πρώτη φορά από την ΕΛΣΤΑΤ τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς) και εξακολούθησαν την ανοδική τους πορεία μέχρι και τον Αύγουστο του 2012. Από τον Σεπτέμβριο του 2012 καταγράφουν ελαφρά μείωση, την οποία επαναλαμβάνουν τον Σεπτέμβριο του 2013 επανερχόμενα σε τιμές Σεπτεμβρίου 2009 (συνολική μείωση κατά 3,7%).

- Τα δίδακτρα φοίτησης σε ιδιωτικό γυμνάσιο και λύκειο (Ενιαίο-ΕΠΑΛ) από υψηλότερη ελαφρά θέση από τα δίδακτρα του δημοτικού το 2004, ακολουθούν απόλυτα εναρμονισμένη πορεία μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2013, όπου, επίσης, η τομή τους συμπίπτει με εκείνη του δημοτικού.

- Τα δίδακτρα φοίτησης σε μεταπτυχιακά προγράμματα καταγράφουν αύξηση μέχρι και τον Νοέμβριο του 2011 και για τα επόμενα δύο χρόνια καταγράφουν αντίστοιχη μείωση (5,4%).

- Τέλος, τα δίδακτρα για ΙΕΚ (μεταδευτεροβάθμια) από τον Σεπτέμβριο του 2010 καταγράφουν σημαντική ετήσια μείωση καθ' όλη την περίοδο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2013 (συνολικά κατά 14,9%).