Ο Δήμος Κορινθίων θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα εθελοντικής δράσης για την διαχείριση κινδύνων και κρίσεων, με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, με τίτλο "Προστατεύω τον εαυτό μου και του άλλους", σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

Η εκπαίδευση, θεωρητική και πρακτική, έχει διάρκεια 100 ώρες και θα πραγματοποιηθεί σε 25 εκπαιδευτικές συναντήσεις, σε διάστημα δυόμιση μηνών. Η διάρκεια κάθε ημερήσιας εκπαίδευσης είναι 4 ώρες. Θα διεξάγονται δύο φορές ανά εβδομάδα, Δευτέρα και Τετάρτη, απογευματινές ώρες (17:00-21:00) και θα ξεκινήσει στις 28 Απριλίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι Κορίνθιοι πολίτες και δημότες που έχουν την δυνατότητα μέσω αυτού του προγράμματος να εκπαιδευτούν ως εξειδικευμένοι εθελοντές σε θέματα διαχείρισης κρίσεως και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Μπορούν να λάβουν μέρος όσοι είναι άνω των 18 ετών. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας γιατί όλοι σε μια φυσική καταστροφή μπορούν να είναι χρήσιμοι.

Την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος έχει ο Δήμος Κορινθίων Υπηρεσία Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής πολιτικής.