Διαμαρτυρία στον ΟΑΕΔ πραγματοποίησαν από κοινού το Εργατικό Κέντρο Λάρισας και το Συνδικάτο εργαζομένων στους ΟΤΑ απαιτώντας την καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους στα 5μηνα.

Αντιπροσωπεία τους συναντήθηκε με τη διευθύντρια του ΟΑΕΔ Θεσσαλίας στην οποία παρέδωσαν υπόμνημα με σειρά διεκδικήσεων.

Αναλυτικά το υπόμνημα:

«Το Εργατικό Κέντρο Ν Λάρισας διεκδικεί την άμεση επίλυση βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα 5μηνα Κοινωφελούς Εργασίας, όπως:

1. Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων. Να υπάρχουν και στα 5μηνα αποκλειστικές σταθερές ημερομηνίες πληρωμής, όπως σε όλους τους εργαζόμενους.

2. Να υπάρχει ασφάλιση από την πρώτη μέρα απασχόλησης. Να υπάρχει αντιστοιχία ασφάλισης και απασχόλησης γιατί δημιουργούνται προβλήματα όπως πχ μηχανικοί πληρώνουν το ΤΣΜΕΔΕ από την τσέπη τους ή ειδικότητες που δουλεύουν σε Βαριές και Ανθυγιεινές συνθήκες κολλάνε απλό ένσημο κλπ.

3. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας όπως προβλέπει ο νόμος. Να υπάρξει εγκύκλιος αντίστοιχη με προηγούμενη του ΙΚΑ στο τι σημαίνει μέτρα (είδη ατομικής προστασίας, γάλα, μειωμένο ωράριο, κλπ). Να απαγορευτεί η απασχόληση στην αποκομιδή λόγω υψηλού κινδύνου μολυσματικών ασθενειών.

4. Να υπάρξει ρύθμιση στο θέμα της αδείας των εργαζομένων. Να ισχύει το γενικότερο πλαίσιο του νόμου 3302/04 για αναλογικό δικαίωμα αδείας, καθώς και οι γενικές και οι ειδικές διατάξεις του ΙΚΑ για δικαίωμα σε άδεια ασθενείας, μητρότητας, λοχίας.

5. Συνδικαλιστικές και δημοκρατικές ελευθερίες για τους εργαζόμενους στα 5μηνα.

6. Δωρεάν μετακίνηση με ειδική κάρτα του ΟΑΕΔ.

7. Να απαγορευτεί το φαινόμενο της ενοικίασης ή παραχώρησης σε άλλους φορείς από αυτούς που προσελήφθησαν.

8. Να γίνεται υπολογισμός της ηλικίας των 25 με βάση την ημερομηνία γέννησης και όχι γενικά το έτος 1988.

9. Να γίνει αποκατάσταση του μισθού αυτών που πληρώθηκαν σαν ημερομίσθιοι και όχι σαν μισθωτοί όπως προβλέπει η πρόσφατη εγκύκλιος σας.

10. Να υπάρχει επίδομα ανεργίας μετά την λήξη του 5μηνου».