Ο Δήμος Καισαριανής ευαισθητοποιημένος σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον σχεδίασε ένα νέο πρόγραμμα ανακύκλωσης γυαλιού.

Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) αξιοποιεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες αποβλήτων γυάλινης συσκευασίας οι οποίες χωρίς την οργανωμένη αποκομιδή καταλήγουν συχνά στα κοινά απορρίμματα.

Με το πρόγραμμα αυτό επιχειρείται η αποτελεσματική αποκομιδή των ανακυκλώσιμων αυτών υλικών που σημαίνει φροντίδα για το περιβάλλον αλλά και έσοδα για το δήμο μας.

Έχουν ήδη τοποθετηθεί ειδικοί κώδωνες-συλλέκτες απόθεσης γυάλινων συσκευασιών έξω από επιλεγμένα σημεία με βάση τις ποσότητες των γυαλιών που απορρίπτονται σε καθημερινή βάση.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με την τοποθέτηση ειδικών κάδων σε περισσότερα σημεία της πόλης.
Είμαστε σίγουροι ότι όλοι οι κάτοικοι και οι τοπικές επιχειρήσεις θα δείξουν έμπρακτα για άλλη μια φορά την περιβαλλοντική τους ευαισθησία.