Ομαλά λειτουργεί το αεροδρόμιο “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” παρά την ομίχλη που επικρατεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και περιφερειακά.

 Μέχρι την ώρα αυτή, οι πτήσεις διεξάγονται χωρίς προβλήματα από την ομίχλη.