Μια 45χρονη ομόρρυθμος εταίρος εταιρείας εμπορίας φωτογραφικών ειδών συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για μη καταβολή οφειλών προς το Δημόσιο.

Το ύψος της οφειλής ανέρχεται στο ποσό του 1.433.704,38 ευρώ.

Εξάλλου, δύο άτομα ηλικίας 52 και 56 ετών, ομόρρυθμα μέλη επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο χώρο της εστίασης συνελήφθησαν για μη απόδοση ΦΠΑ που ανέρχεται στις 64.118,37 ευρώ.