Τέθηκε σε εφαρμογή το πρόγραμμα "Διαύγεια" στο δήμο Εορδαίας. Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010, ο κάθε Δήμος θα πρέπει να αναρτά σε σχετική σελίδα στο Διαδίκτυο, κάθε απόφαση ή πράξη, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται. Σκοπός του προγράμματος είναι η εξυγίανση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η καλύτερη οργάνωση και η διαφάνεια.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαύγεια» ο δήμος Εορδαίας ξεκίνησε την εφαρμογή του, μέσω του δικού του ιστοχώρου (portal), σε μια προσπάθεια να θεσπίσει διαδικασίες διαφάνειας στις συναλλαγές του Δήμου, έχοντας παράλληλα εργαζόμενους άριστα καταρτισμένους στις νέες τεχνολογίες.

«Με την εφαρμογή του προγράμματος "Διαύγεια" κάνουμε πράξη τη διαφάνεια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αξιοποιώντας τα νέα μέσα τεχνολογίας και τα εργαλεία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και παρέχοντας τη δυνατότητα στους δημότες να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία», δήλωσε η δήμαρχος Εορδαίας, Παρασκευή Βρυζίδου.

Κάθε δημότης μπορεί να επισκεφθεί εκτός από την ιστοσελίδα του δήμου Εορδαίας www.ptolemaida.gr και την αντίστοιχη σελίδα et.diavgeia.gov.gr/f/dhmoseordaias.