Ένας νεαρός από τα Τρίκαλα έχασε την ζωή του, αλλά ο ΟΑΕΔ  του ζητάει να επιστρέψει στην ζωή και να πληρώσει οφειλή …2.500 ευρώ.

Ο νεαρός είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα επιδότησης για λειτουργία επιχείρησης την οποία έκλεισε πριν συμπληρωθεί ο χρόνος της επιδότησης λόγω ...θανάτου και ο ΟΑΕΔ του ζητά να επιστρέψει το προαναφερόμενο ποσό για παραβίαση των όρων της επιδότησης.

Η μητέρα του νεκρού, ενημέρωσε τον ΟΑΕΔ ότι ο γιός της δεν είναι εν ζωή αλλά η …γραφειοκρατία δεν καταλαβαίνει από τέτοια και ζητά από την μητέρα να καταβάλει την οφειλή.