Απόφαση για την πλήρη καταβολή αποδοχών τριών μηνών από το ΝΑΤ, στους εννέα ναυτικούς του δεξαμενόπλοιου «ΘΗΣΕΑΣ» υπέγραψε ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης αποφάσισε την παροχή προστασίας στους ναυτικούς λόγω της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του πλοιοκτήτη για καταβολή μισθών και τροφοδοσίας, εξαντλώντας, παράλληλα, κάθε νομική δυνατότητα από πλευράς υπουργείου για επίλυση του ζητήματος.

Το πλοίο βρίσκεται στην Ελευσίνα και από τις 18/11/2013 έχει διακοπεί η τροφοδοσία του από την πλοιοκτήτρια εταιρεία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, τόσο μέσω της αρμόδιας κεντρικής υπηρεσίας, όσο και της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, έχει προβεί σε συνεχείς διοικητικές παρεμβάσεις για την επίλυση του ζητήματος. Επιπρόσθετα, έχει καλέσει επανειλημμένως την εταιρεία του πλοίου να αναλάβει ενέργειες προς εκπλήρωση του συνόλου των οικονομικών της υποχρεώσεων έναντι των μελών του πληρώματος.