Τρεις στις τέσσερις ληστείες, τρεις στις πέντε κλοπές οχημάτων, πάνω από μία στις δύο διαρρήξεις και δύο στις πέντε ανθρωποκτονίες που καταγράφηκαν πέρυσι συνέβησαν στην πρωτεύουσα και τις γύρω περιοχές της.

Τα αναλυτικά στατιστικά συγκριτικά στοιχεία της τριετίας 2011 – 1013 για την εγκληματικότητα σε επίπεδο Επικράτειας, αλλά και στην Αττική, παρουσιάστηκαν από την Ελληνική Αστυνομία.

Στη σύγκριση του 2013 με τα προηγούμενα δύο έτη, οι ανθρωποκτονίες σημειώνουν μεσοσταθμική μείωση της τάξης του 19% στην Επικράτεια και άνω του 25% στην Αττική, ενώ οι ληστείες περιορίζονται κατά πάνω από 22% στην επικράτεια και την Αττική.

Ανάλογες είναι οι μειώσεις και στα ποσοστά των κλοπών–διαρρήξεων, οι οποίες στην επικράτεια καταγράφουν ποσοστό μείωσης -κατά μέσο όρο- που ξεπερνά το 19%, ενώ στην Αττική το ποσοστό είναι 23% περίπου.

Οι κλοπές τροχοφόρων σε επίπεδο επικράτειας κατέγραψαν μείωση σε ποσοστό που ξεπερνά το 9% - κατά μέσο όρο- και στην Αττική 12% περίπου.

Αναλυτικά τα στοιχεία ανά κατηγορία εγκλημάτων:

Ανθρωποκτονίες

Στην Επικράτεια και στην Αττική, οι υποθέσεις ανθρωποκτονιών σημείωσαν σημαντικές μειώσεις, σε σύγκριση με τα προηγούμενα δύο έτη.

Συγκεκριμένα το 2013 στην Επικράτεια καταγράφηκαν 141 ανθρωποκτονίες , δηλαδή:

43 λιγότερες σε σχέση με το 2011 (184), μείωση 23,37%
24 λιγότερες σε σχέση με το 2012 (165), μείωση 14,55%

Στην Αττική καταγράφηκαν (54), δηλαδή:

32 λιγότερες σε σχέση με το 2011 (86), μείωση 37,21%
12 λιγότερες σε σχέση με το 2012 (66), μείωση 18,18%

Ληστείες

Σε επίπεδο επικράτειας, καθώς και στην Αττική, όπου παρατηρείται ο κύριος όγκος των ληστειών, αξιοσημείωτα είναι τα αποτελέσματα, δεδομένου ότι το 2013 καταγράφηκαν οι λιγότερες ληστείες των τελευταίων τριών ετών.

Συγκεκριμένα το 2013 στην επικράτεια καταγράφηκαν 4.919 ληστείες, δηλαδή:

1.717 λιγότερες σε σχέση με το 2011 (6.636), μείωση 25,87%
1.073 λιγότερες σε σχέση με το 2012 (5.992), μείωση 17,91%

Στην Αττική καταγράφηκαν 3.714, δηλαδή:

1.420 λιγότερες σε σχέση με το 2011 (5.134), μείωση 27,66%
781 λιγότερες σε σχέση με το 2012 (4.495), μείωση 17,37%

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στη σύγκριση του 2013 με τα προηγούμενα δύο έτη, σε επίπεδο Επικράτειας και στην Αττική, οι ληστείες μειώθηκαν μεσοσταθμικά σε ποσοστό που ξεπερνά το 22%.

Κλοπές – Διαρρήξεις

Στην Επικράτεια και στην Αττική, επίσης σημαντικά είναι τα αποτελέσματα, στους δείκτες της κατηγορίας των κλοπών & διαρρήξεων για το 2013 σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

Συγκεκριμένα, το 2013 στην επικράτεια καταγράφηκαν (74.538) κλοπές – διαρρήξεις, δηλαδή:

22.387 λιγότερες σε σχέση με το 2011 (96.925), μείωση 23,10%
13.374 λιγότερες σε σχέση με το 2012 (87.912), μείωση 15,21%

Στην Αττική καταγράφηκαν (40.456), δηλαδή:

16.396 λιγότερες σε σχέση με το 2011 (56.852), μείωση 28,84%
8.329 λιγότερες σε σχέση με το 2012 (48.785), μείωση 17,07%

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ανάλογες είναι οι μειώσεις και στα ποσοστά των κλοπών – διαρρήξεων, οι οποίες σε επίπεδο επικράτειας μειώθηκαν - κατά μέσο όρο - που αγγίζει το 19,2%, ενώ στην Αττική το ποσοστό μείωσης είναι 23% περίπου.

Κλοπές Τροχοφόρων

Αξιοσημείωτα είναι τα αποτελέσματα και στις κλοπές τροχοφόρων σε επικράτεια και Αττική για το 2013 σε σύγκριση με το 2011 και το 2012, σύμφωνα με την παρακάτω συγκριτική ανάλυση.

Συγκεκριμένα, στην επικράτεια καταγράφηκαν (28.801) κλοπές τροχοφόρων, δηλαδή:

3.441 λιγότερες σε σχέση με το 2011 (32.242), μείωση 10,67%
2.365 λιγότερες σε σχέση με το 2012 (31.166), μείωση 7,59%

Στην Αττική καταγράφηκαν (17.158), δηλαδή:

2.984 λιγότερες σε σχέση με το 2011 (20.142), μείωση 14,81%
1.624 λιγότερες σε σχέση με το 2012 (18.782), μείωση 8,65%

Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι οι κλοπές τροχοφόρων στην επικράτεια κατέγραψαν μεσοσταθμική μείωση σε ποσοστό 9,1% περίπου, ενώ στην Αττική το αντίστοιχο ποσοστό μείωσης ξεπερνά το 11,7%.