Δημοπρατείται μετά την έγκριση που δόθηκε σήμερα από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό, το ενταγμένο στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας έργο «Γυμνάσιο-Λύκειο Πλατυκάμπου: Στατική Ενίσχυση και Προσθήκη κατ' Επέκταση» προϋπολογισμού 1.180.000,00 € (με ΦΠΑ), το οποίο πρόκειται να δώσει λύση στο πρόβλημα της στέγασης των μαθητών της περιοχής.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός σημείωσε τα εξής: «Πλέον το χρόνιο πρόβλημα του γυμνασίου-λυκείου στον Πλατύκαμπο παίρνει το δρόμο της επίλυσής του. Το υπάρχον κτίριο το οποίο δεν εξυπηρετούσε τις ανάγκες τις μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, αναβαθμίζεται και επεκτείνεται. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 1.2 εκατ. ευρώ περίπου, που ικανοποιεί πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες. Παράλληλα αναμορφώνονται οι αίθουσες του παλαιού κτηρίου, οι χώροι υγιεινής, οι κοινόχρηστοι χώροι, τα γραφεία των καθηγητών, όπως και η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Με το έργο αυτό αναβαθμίζουμε την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης στο Δήμο Κιλελέρ, ενισχύουμε την τοπική οικονομία και στηρίζουμε θέσεις εργασίας».

Με την υλοποίηση του έργου λύνεται οριστικά το οξύ πρόβλημα ανεπάρκειας των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Γυμνασίου-Λυκείου Πλατυκάμπου, λόγω βασικών ελλείψεων σε χώρους εκπαίδευσης (εργαστήρια, αίθουσες ξένων γλωσσών) και διοίκησης (γραφεία καθηγητών, γραμματείες, χώροι γραφείων). Σήμερα φοιτούν 330 μαθητές (132 στο Λύκειο και 198 στο Γυμνάσιο) με πρόβλεψη για το έτος 2015 τους 378 μαθητές (198 και 180 αντίστοιχα). Επισημαίνεται ότι λόγω της υπάρχουσας κατάστασης, σε μερικές τάξεις συνωστίζεται πολύ μεγαλύτερος αριθμός μαθητών από τον επιτρεπόμενο, ενώ για να καλυφθούν οι στοιχειώδεις ανάγκες σε χώρους διοίκησης και γραφεία καθηγητών χρησιμοποιούνται μέχρι και οι διάδρομοι του σχολείου. Αυτό έχει άμεσες και έμμεσες συνέπειες στην διαρκή υποβάθμιση τόσο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης, όσο και στην κάλυψη βασικών καθημερινών αναγκών του εκπαιδευτικού προσωπικού. Παράλληλα ενισχύεται στατικά το υφιστάμενο κτίριο και αντιμετωπίζονται προβλήματα που υπήρξαν.

Το έργο αφορά στην προσθήκη νέας διώροφης πτέρυγας εμβαδού 658 τ.μ. και στη στατική ενίσχυση και ανακατανομή των υφιστάμενων χώρων με την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών διαμόρφωσης, βελτίωσης θερμομονωτικής ικανότητας και αποκατάστασης δομικών στοιχείων στο σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου - Λυκείου Πλατυκάμπου προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ανεπάρκεια και η ακαταλληλότητα χώρων εκπαίδευσης και διοίκησης.

Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει τα εξής:

1) την προσθήκη νέας διώροφης πτέρυγας εμβαδού 658 τ.μ. που θα περιλαμβάνει εφτά (7) νέες αίθουσες διδασκαλίας, μία (1) νέα αίθουσα εργαστηρίου, γραφείο διευθυντή/υποδιευθυντή Λυκείου, γραφείο καθηγητών Λυκείου, γραμματεία - αρχείο - φωτοτυπείο Λυκείου, ιατρείο -αναρρωτήριο, γενικό αρχείο, και χώρους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

2) την αποκατάσταση δομικών στοιχείων και ανακατανομή των υφιστάμενων χώρων με την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών διαμόρφωσης/αναβάθμισης. Συγκεκριμένα δημιουργούνται ή/και αναβαθμίζονται οι παρακάτω χώροι: γραφείο διευθυντή - υποδιευθυντή Γυμνασίου, γραφείο καθηγητών Γυμνασίου, γραμματεία - αρχείο - φωτοτυπείο Γυμνασίου, χώρος αναμονής Γυμνασίου, γραφείο σχολικού επαγγελματικού εξοπλισμού (ΓΡΑΣΕΠ), γραφείο συλλόγου γονέων - μαθητικών κοινοτήτων, βιβλιοθήκη - αναγνωστήριο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κυλικείο, χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων, χώροι υγιεινής (προσωπικού, ΑΜΕΑ, μαθητών αγοριών-κοριτσιών).

Το εν λόγω έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και αναμένεται άμεσα η δημοσίευση του σχετικού διαγωνισμού από την Περιφέρεια Θεσσαλίας / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, που είναι και ο φορέας υλοποίησης του έργου, για την ανάθεση και εκτέλεσή του, μετά τη σύναψη σχετικής προγραμματικής σύμβασης με τον κύριο και φορέα λειτουργίας του έργου, που είναι ο Δήμος Κιλελέρ.