Πιλοτική μονάδα επεξεργασίας και καθαρισμού του νερού στον δήμο Τανάγρας, του οποίου τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα έχουν μολυνθεί από εξασθενές χρώμιο και άλλα τοξικά στοιχεία, θα εγκαταστήσει το ΣΥΔΕΣΥΣ (Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΕΦΕΜ), το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και τον δήμο Τανάγρας.

Ο καθηγητής Αναστάσιος Καράμπελας, από το ΕΦΕΜ και το ΕΚΕΤΑ, παρουσίασε την καινοτόμο μονάδα απορρύπανσης νερού από μη βιοδιασπώμενους τοξικούς ρυπαντές, η οποία, έως σήμερα, λειτουργεί μόνο στο εργαστήριο και για πρώτη φορά θα τεθεί σε εφαρμογή στην πολύπαθη περιοχή της Βοιωτίας.

Ο δήμαρχος Τανάγρας, Ευάγγελος Γεωργίου, επισήμανε πως «κάθε προσπάθεια που γίνεται είναι καλοδεχούμενη, όμως το ζητούμενο είναι να σταματήσει η ρύπανση». Γι' αυτό τον λόγο χρειάζεται κεντρικός στρατηγικός σχεδιασμός, χωροθέτηση των χρήσεων γης, δηλαδή των 600 βιομηχανιών και βιοτεχνιών που λειτουργούν στα Οινόφυτα και των καλλιεργειών. «Όλο διεξάγονται μελέτες και μετρήσεις. Θα αποφασίσει κανείς να κάνει κάτι ή μας θεωρούν καμένη γη;» διερωτήθηκε ο κ. Γεωργίου.

Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Κοινωνικό Περιβάλλον 2014- Κύκλος Νερού» του ΣΥΔΕΣΥΣ. Παράλληλα, μέσα στο 2014 το ΣΥΔΕΣΥΣ θα προχωρήσει σε επιμορφωτικές και περιβαλλοντικές ενέργειες ευαισθητοποίησης του κοινού στην προστασία του νερού.

Στο Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη Robotixlab, οργανώνει θεματικά σεμινάρια για την προστασία των υδάτινων πόρων και την ανακύκλωση μπαταριών. Βιωματικά εργαστήρια υδροβιολογίας βασισμένα στη βιοποικιλότητα θα διδάσκονται στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Επίσης, στον νομό Σερρών θα επιχειρηθεί «η καλλιέργεια εδάφους συνειδητοποιημένων πολιτών και επαγγελματιών, ενός είδους ανθρώπινου "συνόρου" για την αντιμετώπιση της λαθραίας εξαγωγής μπαταριών στη γειτονική Βουλγαρία» περιέγραψε ο πρόεδρος του ΣΥΔΕΣΥΣ, Λουκάς Χριστοδούλου. Η τελευταία δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς στον νομό.