Από τη Δευτέρα 28 Μαρτίου οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται και από τα ΚΕΠ για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου ενώ από τη Μεγάλη Δευτέρα, 18 Απριλίου, μπορούν να καταθέτουν αποκλειστικά στα ΚΕΠ τις αιτήσεις για την επιδότηση.

TAGS