Η χάραξη μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής συνολικής ορθολογικής διαχείρισης των πόρων και των χρήσεων νερού, αποτελεί το ζητούμενο για τη Θεσσαλία των επόμενων δεκαετιών.  Και προς την κατεύθυνση αυτή, η δημιουργία ενός ενιαίους φορέα διαχείρισης των υδατικών πόρων της Θεσσαλίας, όπως άλλωστε περιλαμβάνεται και στα σχέδια υδατικής διαχείρισης για την λεκάνη του Πηνειού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποτέλεσε το θέμα ημερίδας που πραγματοποιήθηκε, σήμερα το απόγευμα, από το ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας

Όπου, μεταξύ άλλων, επισημάνθηκε ότι «η προσομοίωση και βελτιστοποίηση του υδροσυστήματος Αχελώου δείχνει σημαντικά υδροενεργειακά οφέλη εφόσον πραγματοποιηθεί η εκτροπή του».

Κεντρικό θέμα της ημερίδας ήταν: «Φορέας Διαχείρισης Υδατικών Πόρων- Μια απαραίτητη εκσυγχρονιστική πρωτοβουλία αλλά και αναγκαία προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της οικολογικής ισορροπίας» και στο πλαίσιο των εργασιών της κατατέθηκαν προτάσεις και ανταλλάχθηκαν απόψεις από επιστήμονες, πέριξ της αναγκαιότητας της δημιουργίας φορέων διαχείρισης κατά υδατικό διαμέρισμα και της υιοθέτησης ενός νέου θεσμικού πλαισίου, που θα διέπει τη λειτουργία του φορέα στα πρότυπα μοντέλων που λειτουργούν σε άλλες χώρες.

Μεταξύ άλλων, προτάθηκε και η δημιουργία ενός συμβουλίου νερών, στο οποίο θα συμμετέχουν το κράτος, η περιφέρεια, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι χρήστες (αγροτικοί οργανισμοί, βιομηχανία, τουρισμός, δάση), επιστημονικές οργανώσεις και βασικοί κοινωνικοί φορείς.

Όπως επισημάνθηκε από τους εισηγητές, ο ρόλος αυτού του συμβουλίου θα είναι επιτελικός και θα αφορά την άσκηση ουσιαστικού ελέγχου, ενώ αποφασιστικός θα είναι ο ρόλος του σε βασικά θέματα σχεδιασμού και προγράμματος έργων, οικονομικής διαχείρισης, αλλά και στις αποφάσεις του ΦΟΔΥ.

Εξάλλου αναφορικά με τη «σχέση» του νερού με τη γεωργία, κατατέθηκαν προτάσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης του αρδευτικού νερού και των υδατικών πόρων, με τη δημιουργία οργανισμών κοινής ωφέλειας για τη διαχείριση του συνόλου των υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής, τη δημιουργία γραφείων αρδεύσεων, όπως και τη χρήση νέων τεχνολογιών στα αρδευτικά δίκτυα.

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές συνδυασμένης διαχείρισης νερού και ενέργειας στην περιοχή της Θεσσαλίας, συμπερασματικά επισημάνθηκε ότι για την ορθολογική διαχείριση νερού και ενέργειας στη χώρα -και ειδικότερα στη Θεσσαλία- θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

-Η κοινωνία θα πρέπει να ενημερωθεί για τους μύθους που συνδέονται με τις ενεργειακές επιλογές και τις στρεβλώσεις που προκαλούνται.

-Η προσομοίωση και βελτιστοποίηση του υδροσυστήματος Αχελώου δείχνει σημαντικά υδροενεργειακά οφέλη εφόσον πραγματοποιηθεί η εκτροπή του.

-Ακόμη και αν δεν γίνει η εκτροπή θα πρέπει να μπει άμεσα στο ενεργειακό σύστημα το φράγμα Μεσοχώρας και να προχωρήσει ταχύτατα η υδροηλεκτρική παραγωγή στη θέση Συκιά.

Την ανάγκη μεταφοράς νερού από τον Αχελώο που είναι συνυφασμένος με το υδατικό μέλλον της Θεσσαλίας, επεσήμανε και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός στον σύντομο χαιρετισμό του.

Ο κ. Αγοραστός επεσήμανε -μεταξύ άλλων- τα έργα που εκτελεί η Περιφέρεια σε όλη τη Θεσσαλία προκειμένου να διασφαλίσει την ποιότητα και επάρκεια του νερού, είτε αυτά αφορούν στην δημιουργία υδατοδεξαμενών είτε στις υπογειοποιήσεις αγωγών. Ενώ υπενθύμισε ότι η αρμοδιότητα της λίμνης Κάρλας περνάει πλέον στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.