Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Ταξιδιωτικών Γραφείων Αερομεταφορών με πρόεδρο το Γκίνη Σπύρο.

Το νέο Δ.Σ αποτελείται από τους: Σταυρόπουλο Ευάγγελο, Μαρούτσο Γεώργιο, Θεοδώρου Γεώργιο, Αντώναρο Γεώργιο, Ιωακειμίδη Ιωακείμ και Μαραγκόπουλο Μιχαήλ.

Στα πλαίσια των δύσκολων συγκυριών της Ελληνικής, αλλά και διεθνούς αγοράς, από τις προτεραιότητες του νέου Δ.Σ., όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, είναι η προετοιμασία και ενημέρωση της αγοράς για την επικείμενη καθιέρωση από τις αεροπορικές εταιρείες της 15ήμερης πληρωμής των γραφείων, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός, εναρμόνιση με τις αλλαγές της τεχνολογίας και πολλά τεχνικά θέματα που χρήζουν λύσης για την καλύτερη λειτουργία των γραφείων αλλά και προς όφελος του καταναλωτή.