Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση του σημερινού υπουργικού συμβουλίου το νομοσχέδιο του υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, το οποίο έχει τίτλο “θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου- Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους” περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια.

Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται η δομή και η λειτουργία των συλλογικών αγροτικών οργανώσεων, ενώ οργανώνεται η κρατική εποπτεία, μέσω του εθνικού μητρώου και περιοδικής αξιολόγησης.

Στο δεύτερο κεφάλαιο , οργανώνεται θεσμικά η σχέση των συνεταιρισμών, των ομάδων παραγωγών και των αγροτικών εταιρικών συμπράξεων με την αγορά των αγροτικών προϊόντων.
Στόχος του νομοσχεδίου είναι να επιτευχθεί σταθερότητα των τιμών, αλλά και εξυγίανση της αγροτοδιατροφικής αλυσίδας.

Προτείνεται η παρέμβαση αυτή να γίνει μέσω των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων των Αγροδιατροφικών Συμπράξεων σε κάθε Περιφέρεια, της Συμβολαιακής Γεωργίας και των Δημοπρατηρίων Αγροτικών Προϊόντων.

Στο τρίτο κεφάλαιο καθορίζεται η χρηματοδότηση, τα φορολογικά και αναπτυξιακά κίνητρα υπέρ των συνεταιρισμών, των ομάδων παραγωγών και των αγροτικών εταιρικών συμπράξεων διευρύνοντας τις μέχρι τώρα ρυθμίσεις και ενισχύοντας την πρωτοβουλία τους.

Στο τέταρτο οριοθετείται η προσαρμογή του συνεταιριστικού κινήματος στις νέες ρυθμίσεις με τις καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις του ν. 2810/2000. Στο ίδιο κεφάλαιο προτείνονται νέες διατάξεις για τον αγροτικό συνδικαλισμό και τους αγροτικούς συλλόγους. Προτείνονται πρωτοβάθμιοι σύλλογοι, με κλαδικό αντικείμενο - ζωικής, φυτικής ή και αλιευτικής παραγωγής - στα εδαφικά όρια του Καλλικρατικού Δήμου. Αυξάνεται σε επτά ο αριθμός των συλλόγων που ιδρύουν Ομοσπονδία σε επίπεδο Περιφέρειας και ο αριθμός Ομοσπονδιών που ιδρύουν Συνομοσπονδίες σε πανελλαδικό επίπεδο.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδης, στην εισήγησή του υπογράμμισε ότι “με το νομοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς τοποθετούμε την αιχμή μιας μεγάλης αγροτικής μεταρρύθμισης, η οποία έχει προοδευτικό και δημοκρατικό πρόσημο.

Δεν αρκούμαστε σε απλές βελτιώσεις στον τρόπο λειτουργίας των υφιστάμενων συνεταιρισμών. Εντατικοποιούμε τη συνταγματική επιταγή περί εποπτείας για να εξυγιάνουμε τους συνεταιρισμούς και να διασφαλίσουμε τη δημοκρατική λειτουργία τους.

Παρεμβαίνουμε συντονισμένα για να απαλλαγεί η ύπαιθρος από συνεταιρισμούς - σφραγίδες, υπερχρεωμένους και ανυπόληπτους συνεταιρισμούς και να αναδειχθούν οι πρωτοπόρες οργανώσεις του χώρου που είναι διάσπαρτες σε όλη τη χώρα.

Σε αυτή την πορεία η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών θα είναι μαζί μας. Πρώτοι αυτοί επιζητούν μια σοβαρή και οριοθετημένη παρέμβαση του Κράτους. Με το νομοσχέδιο διευκρινίζουμε την ακλόνητη προγραμματική μας αφετηρία: να στηρίξουμε τον Έλληνα αγρότη και το εισόδημα του".