Αποχή από όλες τις δημοπρασίες από τις 28 Μαρτίου έως και τις 12 Απριλίου ανακοίνωσε η συντονιστική επιτροπή των πέντε εργοληπτικών οργανώσεων της χώρας, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αποχή διαρκείας.

 Οι εργολήπτες διαμαρτύρονται για τις οφειλές του δημοσίου που ξεπερνούν τα 2,5 δισ. € για έργα που έχουν εκτελεσθεί, την περικοπή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, την καθυστέρηση των ρυθμών απορρόφησης του ΕΣΠΑ και την κατάργηση αναπτυξιακών χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την περιφέρεια.