Γίνεται γνωστό στους αλιείς του Νομού που είναι εφοδιασμένοι με ειδική άδεια αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών (ξιφία) ότι: Απαγορεύεται η αλιεία Ξιφία από 1η Μαρτίου έως 31Η Μαρτίου κάθε έτος.

Κατά συνέπεια πρέπει να διακοπεί κάθε δραστηριότητα σχετική με την αλιεία του Ξιφία από 1 Μαρτίου έως 31 Μαρτίου 2014.

Η διακίνηση και εμπορία ξιφία μετά την 28-2-2014 θα γίνεται μόνο για τις ποσότητες που αποδεδειγμένα έχουν αλιευθεί μέχρι την Παρασκευή 28-2-14 και ώρα 20.00 και μπορούν να διατεθούν προς πώληση μέχρι την Τετάρτη 5-3-14.