Σε αργία αναμένεται να τεθούν 10 εν ενεργεία δημοτικοί σύμβουλοι της Αλεξανδρούπολης, λόγω της παραπομπής σε δίκη σε βαθμό κακουργήματος, για υπόθεση απευθείας αναθέσεων χωρίς μειοδοτικό διαγωνισμό, κατά την περίοδο 2006 και 2007.

Οι σύμβουλοι αυτοί ανήκουν οι έξι στην μείζονα αντιπολίτευση και οι τέσσερις στην παράταξη του κυρίου Λαμπάκη.Στο άρθρο 236 του Νόμου του «Καλλικράτη», αναφέρεται ότι όταν δήμαρχος ή δημοτικός σύμβουλος παραπέμπεται για κακούργημα με αμετάκλητο βούλευμα ή με απ’ ευθείας κλήση, κατά της οποίας έχει εξαντληθεί το δικαίωμα προσφυγής, ο Ελεγκτής Νομιμότητας οφείλει να θέσει τον κατηγορούμενο σε κατάσταση αργίας, η οποία διατηρείται σε περίπτωση έκδοσης καταδικαστικής απόφασης του ποινικού δικαστηρίου. 

Εάν εκδοθεί αθωωτική απόφαση η αργία αίρεται αυτοδικαίως. Εάν εκδοθεί καταδικαστική απόφαση σε πρώτο βαθμό, ο Ελεγκτής Νομιμότητας οφείλει να θέσει τον καταδικασθέντα σε κατάσταση αργίας, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη αθωωτική απόφαση, οπότε αίρεται αυτοδικαίως η αργία. Στην περίπτωση των αιρετών του πρώτου και δεύτερου βαθμού, Ελεγκτής Νομιμότητας είναι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Με βάση αυτές τις διατάξεις και σε συνδυασμό με την εκλογική νομοθεσία, οι κατηγορούμενοι έχουν το δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα εκ νέου, εφ’ όσον δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα με αφαίρεση των πολιτικών τους δικαιωμάτων, αλλά ακόμη και εάν εκλεγούν, διατηρείται η κατάσταση της αργίας και δεν αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους, πριν την έκδοση τελεσίδικης αθωωτικής απόφασης. Το ίδιο θα ισχύσει για τους μη εν ενεργεία κατηγορούμενους, εφ’ όσον θέσουν υποψηφιότητα και εκλεγούν.

Στο εξής το δημοτικό συμβούλιο που διαθέτει 41 μέλη, θα λειτουργεί με 31 δημοτικούς συμβούλους, μια και δεν επιτρέπεται η αναπλήρωση των τιθεμένων σε αργία. Επειδή όμως για τον υπολογισμό της απαρτίας θα λαμβάνεται ο αριθμός των 21 (εκ των 41) και όχι των 16 (εκ των 31), δεν είναι δυνατόν να ληφθεί απόφαση με λιγότερες από 11 θετικές ψήφους. Για τις περιπτώσεις δε που απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 (π.χ για λήψη δανείου), θα απαιτούνται και πάλι 28 θετικές ψήφοι (τα 2/3 του 41), άρα θα είναι σχεδόν αδύνατον να ληφθεί τέτοιου είδους απόφαση, μια και θα πρέπει να μην υπάρχουν περισσότεροι από τρεις απόντες (από τους 31) και από τους παρόντες να ψηφίσουν θετικά οι 28.

Το χρονικό διάστημα που θα ισχύει αυτό το καθεστώς θα είναι μέχρι την έκδοση αμετάκλητων αθωωτικών αποφάσεων, κάτι που δεν αναμένεται να συμβεί ως τις εκλογές του Μαΐου, αν και η δικάσιμος έχει ορισθεί για τις 10 Απριλίου 2014. Θεωρείται όμως πολύ πιθανή η αναβολή της δίκης.