Πολυλογία  φαίνεται ότι είχαν πιάσει τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2010 οι υπάλληλοι στο τέως Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με αποτέλεσμα το ποσό του Λογαριασμού να ανεβεί στο ποσό των 327.391,50 ευρώ (τριακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων, τριακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και πενήντα λεπτών).

Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι εφόσον οι συνδέσεις του ΟΤΕ έχουν απεριόριστες κλήσεις σε σταθερά (αστικά και υπεραστικά) στο πάγιο, δίνουν και κάποιον δωρεάν χρόνο ομιλίας σε κινητά, πώς είναι δυνατόν το Υπουργείο να χτυπά τέτοια νούμερα;