Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά την “έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου για το έτος 2011” και που προβλέπει τη  διάθεση ποσού, ύψους 15.500.000 ευρώ, με την έγκριση και τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψε  η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μιλένα Αποστολάκη.

Το συγκεκριμένο ποσό, που προβλέπεται από την Απόφαση, είναι χρήσιμο για την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:

- Αποζημιώσεις παραγωγών για την υποχρεωτική θανάτωση ζώων στο πλαίσιο της καταπολέμησης των μεταδοτικών ασθενειών (φυματίωση, βρουκέλλωση, μελιταίος πυρετός αιγοπροβάτων, καταρροϊκός πυρετός, σαλμονελώσεις, γρίπη των πτηνών, σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια, κα).

- Αγορά αντιδραστηρίων για την εργαστηριακή διάγνωση των ασθενειών.

- Αμοιβές εποχιακού προσωπικού, που θα απασχοληθεί στα προγράμματα εκρίζωσης των ασθενειών των ζώων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εφαρμογή της Απόφασης θα συμβάλει αποφασιστικά στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και στην προάσπιση της δημόσιας υγείας.