Αποτέλεσμα συμφωνίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι οι ελάχιστες αποδόσεις καλλιέργειας για τη συνδεδεμένη ενίσχυση βάμβακος.

Τη διαβεβαίωση αυτή δίνει με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Σκανδαλίδης, με αφορμή ερώτηση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ , Αικατερίνης Περλεπέ Σηφουνάκη.

Βασικότερη προϋπόθεση για τη χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι η συγκομιδή ποσότητας βαμβακιού, ίσης τουλάχιστον με εκείνη που αντιστοιχεί στην ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία εντάσσονται τα δηλωθέντα αγροτεμάχια. Όπως, λοιπόν, σημειώνει ο κ. Σκανδαλίδης, οι ελάχιστες αποδόσεις είχαν συμφωνηθεί πριν από την έκδοση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης του υπουργείου με φορείς που εμπλέκονται στο προϊόν, όπως η Διακλαδική Βάμβακος, η ΠΑΣΕΓΕΣ, η ΓΕΣΑΣΕ και το ΚΕΣΠΥ.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διευκρινίζει , ωστόσο, ότι για τις περιπτώσεις που λόγω ανωτέρας βίας (βροχοπτώσεις, πράσινο σκουλήκι, ξηρασία κλπ), ο παραγωγός δεν συγκόμισε την απαιτούμενη ελάχιστη στρεμματική απόδοση και εφόσον έχει αποζημιωθεί μέσω του ΕΛΓΑ, λαμβάνονται υπόψη οι ποσότητες σύσπορου βαμβακιού που εκτιμήθηκαν ως ζημίες από τους ελεγκτές του ΕΛΓΑ.

Με το έγγραφο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, γίνεται, επίσης, γνωστό ότι οι καλλιέργειες βάμβακος που ζημιώθηκαν (βροχοπτώσεις κλπ), θα ενταχθούν από τον ΕΛΓΑ στα γενικότερα μέτρα αντιμετώπισης των ζημιών που παρουσίασε η καλλιέργεια βάμβακος το έτος 2010. Ήδη ο ΕΛΓΑ διενεργεί, μέσω των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του, ελέγχους για τον εντοπισμό των καλλιεργειών που παρέμειναν ασυγκόμιστες.

Το έγγραφο του υπουργού διαβιβάστηκε στη Βουλή, μετά από ερώτηση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Αικατερίνης Περλεπέ Σηφουνάκη, η οποία επισημαίνει ότι «στην περιοχή Μαντουδίου της Εύβοιας οι βαμβακοπαραγωγοί που επλήγησαν από πράσινο σκουλήκι στις καλλιέργειες τους, δεν γνωρίζουν πως και σε ποιο ύψος θα καλυφθούν οι ζημίες που υπέστησαν».

Δεδομένου ότι οι ζημίες έχουν δηλωθεί και στον ΕΛΓΑ, και επειδή υπάρχουν πολλοί αγρότες που δεν έχουν παραδώσει βαμβάκι πάνω από το όριο των 200 κιλών και κινδυνεύουν να χάσουν τη συνδεδεμένη επιδότηση, η βουλευτής είχε καλέσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να αποσαφηνίσει πότε, πως και σε ποιο ύψος θα δοθούν οι αποζημιώσεις και οι ενισχύσεις στους βαμβακοπαραγωγούς, η παραγωγή των οποίων υπέστη ζημίες από το πράσινο σκουλήκι.