Τα βιβλιάρια καταθέσεων ασθενών έβαλαν στόχο άγνωστοι «ποντικοί» που διέρρηξαν κλινική στη Λάρισα.

Οι υπάλληλοι που μπήκαν στο χώρο αντιλήφθηκαν ότι έλειπαν από συρτάρια γραφείου χρηματικό ποσό, 4 βιβλιάρια καταθέσεων ασθενών και 3 δελτία αστυνομικής ταυτότητας ασθενών.