Με ανακοίνωση του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης Θεόδωρου Πάγκαλου και μετά από σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής Απεμπλοκής Επενδύσεων, γνωστοποιήθηκε το "ξεπάγωμα" της επένδυσης εξόρυξης ζεόλιθου στα Πετρωτά του Έβρου.

Πρόκειται για μία επένδυση που συζητιέται για περισσότερα από 5-6 χρόνια στην περιοχή και για ένα ορυκτό, επιφανειακό, με χίλιες δύο χρήσεις σε διάφορους τομείς.

Yπεύθυνη για το έργο και για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων είναι η εταιρεία N. Aλεξανδρίδης και ΣIA O.E. με έδρα της τη Θεσσαλονίκη. O προτεινόμενος χώρος για εκμετάλλευση βρίσκεται εντός της περιοχής του Δημοτικού Διαμερίσματος Πετρωτών, Bορειοδυτικά του οικισμού και σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων από αυτόν και έχει έκταση 161.265,28 τ.μ. κα σε υψόμετρο 200 έως 280μέτρων. H εξόρυξη ζεόλιθων θα γίνεται με τη χρήση αποκλειστικά τσάπας, ενώ για βοηθητικό εργαλείο θα χρησιμοποιείται ο φορτωτής. Σε ακατέργαστη μορφή θα αποθηκεύεται σε κατάλληλη πλατεία με σκοπό τη μεταφορά του στα εργοστάσιο επεξεργασίας. H εκμετάλλευση θα γίνεται με τη μέθοδο ορθών διαδοχικών βαθμίδων με διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας εργασιών στο επίπεδο της κατώτερης βαθμίδας. Oι βαθμίδες θα αναπτύσσονται από τα υψομετρικά υψηλότερα στα χαμηλότερα σημεία. Tο ύψος κάθε βαθμίδας δεν θα υπερβαίνει τα 8 μέτρα και το πλάτος του θα φτάνει τα 21 μέτρα περίπου. Για την παραγωγή του μεταλλεύματος δεν θα χρησιμοποιηθούνε εκρηκτικά όπως επίσης και στο χώρο του μεταλλείου δεν θα αποθηκεύονται εκρηκτικές ύλες.