Σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενική Δ/νση Υγείας και Καταναλωτή) όσο και με το υπουργείο Υγείας (ΕΦΕΤ) και τις τελωνειακές Αρχές βρίσκεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), προκειμένου να αποκλειστεί κάθε περίπτωση ελεύθερης κυκλοφορίας προϊόντων, προέλευσης Ιαπωνίας, στην ελληνική αγορά.

Στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας, με εντολή του ΥΠΑΑΤ, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν κάθε φορτίο, προέλευσης Ιαπωνίας, προς εισαγωγή.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Σκανδαλίδης, έχει παρέμβει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε στα μέτρα, που θα ληφθούν σε κοινοτικό επίπεδο, να περιληφθούν οι καθολικοί έλεγχοι των φορτίων, προέλευσης Ιαπωνίας, σε όλα τα κράτη-μέλη, προκειμένου να διασφαλίζονται οι Έλληνες καταναλωτές και από εισαγωγές προϊόντων, προέλευσης Ιαπωνίας, που πραγματοποιούνται, μέσω άλλων κρατών-μελών της ΕΕ.

Περαιτέρω, το ΥΠΑΑΤ επιθυμεί να ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό πως δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας και μέχρι σήμερα οι διενεργούμενοι έλεγχοι, δεν εντόπισαν εισαγωγές τέτοιων προϊόντων.