Συνέδριο Υψηλού Επιπέδου για τον Tουρισμό, καθώς και Άτυπη Συνάντηση Υπουργών, διοργανώνουν σήμερα, στο Μουσείο της Ακρόπολης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Υπουργείο Τουρισμού της Ελλάδας και ο ΕΟΤ, στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ.

Στη διάσκεψη αναμένεται να συζητηθούν οι προκλήσεις, τα προβλήματα και οι ευκαιρίες στον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού, εν όψει και της επικείμενης έκδοσης της Ανακοίνωσης για τη στρατηγική της ΕΕ για τον θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, η διάσκεψη αυτή θα αποτελέσει μια ενεργή πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών, σχετικά με τον παράκτιο τουρισμό, τον τουρισμό κρουαζιέρας, το γιώτινγκ, την διαχείριση των ακτών, τα θαλάσσια clusters, τη θαλάσσια πολιτιστική κληρονομιά και την συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να ενισχυθεί η προώθηση του αειφόρου θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού στην ΕΕ, σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού από άλλες περιοχές του κόσμου.

Επιπλέον, οι συζητήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό» και της προώθησης της ανάπτυξης ενός βιώσιμου, υπεύθυνου και ποιοτικού τουρισμού.