Την αναστολή της εκπαιδευτικής του διαδικασίας την Τετάρτη 12 και την Πέμπτη 13 Μαρτίου αποφάσισε την Δευτέρα η συνέλευση του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Ζητούν την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού εκπαιδευτικού προσωπικού.