Αλλάζει άμεσα με νομοσχέδιου του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη η διαδικασία για την επιλογή προϊσταμένων. Το νέο πλάνο θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούνιο του 2014 και να ολοκληρωθεί σε περίπου δύο χρόνια, 

Με γραπτές εξετάσεις και συνεντεύξεις θα επιλέγονται στο άμεσο μέλλον οι προϊστάμενοι στο Δημόσιο. Το σχετικό νομοσχέδιο για τον νέο τρόπο επιλογής γενικών διευθυντών, διευθυντών και τμηματαρχών θα δοθεί στη δημοσιότητα το αργότερο μέχρι τα τέλη Μαρτίου. 

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με το νομοσχέδιο καταργείται η «στείρα» μοριοδότηση των στατικών χαρακτηριστικών των υπαλλήλων (πτυχία, πιστοποιητικά κλπ) -που αποτελούσε το αποκλειστικό κριτήριο για την επιλογή προϊσταμένων και ενεργοποιούνται οι γραπτές εξετάσεις και δομημένες συνεντεύξεις προκειμένου να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά και οι ειδικές δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας μάνατζερ. Επιπλέον, η αντικειμενικότητα διασφαλίζεται με την ουσιαστική εμπλοκή του ΑΣΕΠ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. 

Ταυτόχρονα, προβλέπεται η διαδικασία προκήρυξης κάθε θέσης προϊσταμένου με βάση το περίγραμμα και τις ανάγκες της υπηρεσίας και η συγκρότηση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ). 

Η επιλογή θα γίνεται ως εξής: Το ΕΙΣΕΠ θα εξετάζει αν πληρούν οι υποψήφιοι τα κριτήρια της προκήρυξης, όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα υποβάλονται σε γραπτές εξετάσεις και τέλος οι επιτυχόντες, το ποσοστό των οποίων θα καθορίζεται από την προκήρυξη, θα περνούν από συνέντευξη. 

ΑΝ. ΓΑΛ.