Με θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν στα δικαιώματα των καταναλωτών θα πραγματοποιηθεί η ετήσια διάσκεψη για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Καταναλωτή, που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σε συνεργασία με το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ) και το Δήμο Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης (Βας. Γεωργίου Α΄ 1).

Η διάσκεψη που διοργανώνεται από το 1999 επικεντρώνεται σε διάφορα προβλήματα σχετικά με την πολιτική καταναλωτών, ενώ η φετινή διοργάνωση θα είναι αφιερωμένη στο θέμα: «Προστασία των καταναλωτών και κοινωνική ένταξη σε περιόδους κρίσης» καθώς ακόμη και σε περιόδους κρίσης, οι καταναλωτές διαθέτουν τα δικαιώματά τους τα οποία έχουν νομικά δεσμευτική ισχύ, τέτοια ώστε ακόμη και μια μακροχρόνια κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για τη μη τήρησή τους.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας οι ενδιαφερόμενοι φορείς της Ελλάδας, μόλις δύο μήνες πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν βασικά ζητήματα της πολιτικής υπέρ των καταναλωτών με εκπροσώπους της κυβέρνησης και των οργάνων της Ε.Ε., όπως για τις προκλήσεις που τίθενται ενώπιον των φορέων χάραξης της πολιτικής στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, για τους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την επιβολή των εν λόγω δικαιωμάτων και πώς μπορεί να καταπολεμηθεί η υπερχρέωση και ο οικονομικός αποκλεισμός.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της διάσκεψης κατά το οποίο προβλέπεται ταυτόχρονη διερμηνεία από και προς τα ελληνικά: