Εργασίες για τη συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών κυκλωμάτων σε σήραγγες της «Εγνατία Οδός ΑΕ» που βρίσκονται μεταξύ του ανισόπεδου κόμβου Παληού και του ανισόπεδου κόμβου Αγίου Σύλλα Καβάλας, ξεκινούν τη Δευτέρα 4 Απριλίου.

Για τις ανάγκες των εργασιών θα γίνουν πλήρης αποκλεισμός του ενός ρεύματος και εκτροπή της κυκλοφορίας στο άλλο με αμφιδρόμηση και μείωση λωρίδων.