Τον τελικό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων του προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο έχει τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, παρέλαβε το ΑΣΕΠ από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της διαδικασίας της κινητικότητας.

Το ΑΣΕΠ παρέλαβε τον πίνακα προκειμένου να τον αναρτήσει στην ιστοσελίδα του, σύμφωνα τη σχετική απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Επισημαίνεται, ότι ο τελικός πίνακας διάθεσης, όπως εκδόθηκε από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, διαβιβάζεται στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.