Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη υποστήριξε ενώπιον της Ολομέλειας του ανωτάτου δικαστηρίου ότι η κάλυψη στα ασφαλιστικά συμβόλαια ζωής, νοσοκομειακής περίθαλψης κ.λπ. ισχύει για όσες παροχές έχουν ζητηθεί στην έγγραφη αίτηση του ασφαλισμένου για σύναψη συμβολαίου, ανεξάρτητα αν στο ασφαλιστικό συμβόλαιο αναφέρονται λιγότερες καλύψεις από αυτές που ζητήθηκαν.

Ειδικότερα, η κ. Κουτζαμάνη, ανέφερε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως τον ασφαλισμένο για τη μη κάλυψη κινδύνου που είχε ζητήσει ο πελάτης όταν έκανε την έγγραφη αίτησή του για τη σύναψη του συμβολαίου.

Η εισαγγελική λειτουργός δεν δέχεται τον ισχυρισμό της ασφαλιστικής εταιρείας, ότι ο πελάτης ενημερώθηκε προφορικά για το γεγονός της παράληψης από το εκπρόσωπο του πρακτορείου που διαμεσολάβησε για τη σύναψη της σύμβασης.

Ακόμα, αναφέρει η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ότι «η έκταση των καλυπτόμενων κινδύνων αποδεικνύεται από το περιεχόμενο της έγγραφης αίτησης προς ασφάλιση» και κατά συνέπεια σωστά κρίθηκε από το εφετείο ότι η σύμβαση ασφαλίσεως, ανεξαρτήτως του περιεχομένου του ασφαλιστηρίου, καλύπτει όλους τους κινδύνους οι οποίοι είχαν ζητηθεί με την αίτηση που υπέβαλε ο πελάτης.

Εξάλλου, σημειώνει η κ. Κουτζαμάνη, «γεννάται υποχρέωση καταβολής του ασφαλιστικού ποσού σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου χωρίς να έχει καταβληθεί ασφάλιστρο για την κάλυψη των επιπλέον αναφερομένων στην αίτηση κινδύνων».

Τελικά, η κ. Κουτζαμάνη πρότεινε να απορριφθεί αίτηση ασφαλιστικής εταιρείας που ζητούσε να αναιρεθεί εφετειακή απόφαση που είχε δικαιώσει κληρονόμους ασφαλισμένου σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία.

Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η πρόταση της κ. Κουτζαμάνη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, τότε θα υποχρεωθεί η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει το ποσό των 145.735 ευρώ.