Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα ισχύει στην Επαρχιακής Οδού Πύργου – Οινόης, στο 17ο χλμ., λόγω κατολίσθησης.

Η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήριους οδούς.