Με δυσκολία γίνεται σήμερα η πρόσβαση στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας, ύστερα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τους δημοτικούς αστυνομικούς.

Ειδικότερα, σήμερα το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τους πίνακες κατάταξης και διάθεσης των δημοτικών αστυνομικών, που είχαν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Παράλληλα ανακοινώθηκε και ο πίνακας εκείνων των υπαλλήλων που παραμένουν σε διαθεσιμότητα διότι δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους.